Štampa teksta pozivnice

Mi radimo tri vrste štampe teksta pozivnice:
1) Sito štampa
2) Sito štampa sa bubrećim efektom
3) Zlatotisak

Sito štampa: je najčešći način kojim se štampaju pozivnice. To je tehnika ravne štampe pomoću sita, vi određujete kojom bojom hoćete da pozivnica bude odštampana.
Cena: 10 eura po tekstu bez obzira na količinu pozivnica.

Bubreća štampa: je proces koji se nadovezuje na sito štampu, ali dodatnim procesima dobija
se efekat bubrenja boje, tako da tekst koji se odštampa na pozivnice izbubri tj. Izdigne iznad papira.
Cena: 25 eura po tekstu + 0,12 eura po pozivnici.

Zlatotisak: je poseban proces štampe u kome se za razliku od sito štampe dobije visoki sjaj boje tj. teksta na pozivnici. što se tiče boje, postoji zlatna, srebrna, crna, bordo, plava i zelena.
Cena: pošto se izrađuje čelični kliše cena zavisi od veličine, odnosno kvadrature teksta.
Cena 1cm2 klišea je 0,18 eura (ako je tekst na površini od 10×15 to je 150cm2 ili 27 eura), štelovanje mašine je 10 eura i štampa je 0,25 eura po komadu pozivnice.
Tako da bi na ovoj kvadraturi štampa 100 kom. pozivnica koštalo 62 eura.